Horas perdidas de xeito obrigado. [nivel: profesores]

Ás veces, dicimos que os estudantes perden horas porque son dirixidos no seu estudo dun xeito erróneo: estimamos que fan cousas sen valor educativo, ou dun nivel indacuado, ou… Perden horas, dalgún xeito, obrigados.

leiOs profesores, tamén, e ás veces diría que máis a miúndo. Tal é o que está a pasar coa obriga de renovar a programación co cambio de lei educativa. Miles de profesores a facer cousas semellantes para completar unha programación cerrada, que hai que ‘adaptar’ ó estilo de cada un, conservando tanto os contidos como os criterios, e harmonizando os niveis con diferentes profesores dentro dun mesmo departamento.

Atopar os centros con actividade administrativa preponderante nalgúns aspectos fronte á actividade educativa é algo chamativo polo inadecuado. Algo que por desgraza está a suceder en toda España nesta época, e entendo que por unha soa razón: protexer a administración ante a intervención cada vez máis acusada dos pais (adecuada ou non), illando ós profesores de xeito profiláctico ó tempo que se reforza o seu sentir como parte dunha cadea de produción.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s