Educación, non consumo

Non me colleu de novas. Non. O artigo “My students have paid £9,000 and now they think they own me ” que remato de ver sinxelamente afirma algo que vin notando dende hai tempo, mirando ó ensino privado, pero sen que sexa algo raro no público, por máis que se presente dun xeito lixeiramente diferente.

Negoducación

Nunha sociedade onde mandan os cartos, é lóxico que istos tenten imporse tamén na educación. E está a logralo. Non só a nivel facer negocio, senón a impor o patró de ‘subministro/consumo de servizos’, algo que non ten moito que ver coa visión da educación como algo que desenvolve o conxunto humano.

O caso é que cara aló imos. E, dentro de pouco, ó mellor falamos de ‘negoducación’, que soa a negación da educación, por moito que sexa a suma de ‘negocio’ e educación’…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s