Escolas do mundo

Hai seis anos o diario El País sacou unha reportaxe sobre escolas do mundo. Lembradas polo blog convivencia, atópoas hoxe e ligo as dúas entradas que as traen a colación. Coido que as imaxes son abondo represetnativas como par necesitar máis explicación. Mais reflexión, iso depende de cada quen. a imaxe, de wikimedia commons, coido que amplía o espectro dos artigos citados.

https://convivencia.wordpress.com/2008/11/16/escuelas-del-mundo-el-pais-2007/

https://convivencia.wordpress.com/2008/11/16/escuelas-del-mundo-2-el-pais-2008/

Bonn, Gymnasium, Chemieunterricht
Bundesarchiv, B145 Bild-F079063 / CC-BY-SA 3.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s