A educación non depende dos cartos (só, pero tamén)

Hai veces queas novas chegan dende un titular impactante, pero outras tamén chegan dende un titular inxenuo, Ou ambas as cousas ó tempo. Ago disto pódese restrexar nunha nova accesible en internet: “El colegio con un 2% de españoles que desafía la segregación escolar y despunta con sus resultados académicos” No interior queda claro que hai / houbo unha mellora moi importante no centro ó serlle aplicado un programa, ‘Aquí también’ de ‘Ayuda en Acción’ que palia o déficit de cousas que debera cubrir o estado. Mais iso implica cartos, a máis de vontade. Uns cartos que ese centro educativo -privado- tivo a sorte de poder cubrir cunha axuda continuada, pero que outros centros, aínda tendo os mesmos anceios dende o claustro, non poden cubrir.colexio San antonio Madrid

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s