Unha observación para comprender un pouco máis á xente nova

tempo percibido

A vida, a historia dunha persoa mídese en tempo. Non é un xeito que teña en conta a subxectividade da persoa, nin moito menos. Mais é algo que pasa para todos, que nos unifica e que pode usarse como elemento de comparación.

É usando ese elemento, e con todas as prevencións sobre o resultado, como podemos decatarnos de xeito sinxelo de que un ano nunha persoa de 15 anos representa 1/15 da súa vida. Nunha persoa de 60, 1/60. é dicir, o significado e o contido de ‘1 ano’ supón unha importancia catro veces maior para alguén de 15 anos que para alguén de 60. De xeito semellante, esperar unha hora, ou un minuto, supón catro veces máis espera para alguén de 15 anos que para alguén de 60… o que pode explicar a impaciencia da xuventude, entre outras moitas cousas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s