Do esforzo

pendente a vencer: 9%

Remato de voltar á casa despois de facer un esforzo grande. Só deporte, por vontade de facelo. En bicicleta, contra o vento. Ó meu paso, sen présa, sen pausa máis que as necesarias ou xa acordadas no meu interior. Sen unha aplicación práctica, que podía ter e que podía complementar isto que estou a dicir, pero que é complementaria, non fundamental. Nada especial, só andar bordeando un potencial humano, un potencial de facer cousas dunha persoa. E, unha volta aseado, mantido, pracer por ter consciencia de que podo, que é cuestión de vontade, que podo ir máis aló, aínda que o que fixen supuxo un esforzo considerable e está ben. Que ese potencial humano está ó meu servicio e podo poñelo ó servizo dos demáis.

…nada, só unha reflexión do que supón o esforzo, así, en baleiro, sen máis pretensións que ver que podemos. Eu, e calquera oura persoa. E máis aínda en conxunto (pero iso queda para outra)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s