Por unha escola nova

Por unha casualidade, na procura coutra cousa, remato de atopar na web a Nova Escola Galega. E nela, a disposición, todos os números da Revista Galega de Educación. As dúas épocas.RGE25

Sei que é un contido que en principo presúmese como especializado, para educadores profesionais, mais educadores afeccionados coido que debemos elo todos, e na procura dalgunha cousa, pode ser útil.

Aí queda pois o contido!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s