A educación polo futuro, a educación como futuro

Remato de ver a convocatoria de actividade da xuventude polo clima do próximo 27 de setembro.

Foi velo e sentir varias cousas ó tempo. Unha, que a xente nova tamén pode educarse a si mesma, e, de feito, é a educación máis fructífera. Outra, que a existencia de futuro para todos pasa pola educación: non só para ser algo, como se dicía ata hai pouco, senón sinxelamente, para ser en un mundo que, a máis das características problemáticas en aumento, tamén está hiperconectado. Outra máis, que nestes momentos, a zona noroeste está inactiva, non ten previsión de actividade para o día 27, algo que espero que cambie daquí aló.

Unha faceta educativa máis, en todos os sentidos que ten a verba educación.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s