Unha reflexión sobre ciencia e educación

(https://twitter.com/EdzardErnst/status/1327993712195084288?s=20)

Remato de ler en Twitter algo que xa apuntei hai uns días:

Se nunca cometes erros, estás a facelo de xeito equivocado.

Se non corrixes os teus erros, estalo a facer moi mal.

Se non aceptas que cometiches un erro, non estás a facer nada

Con todos os peros que se lle podan poñer ás sentenzas anteriores, e se se segue o fío en twitter verase que poden ser abondos, coido que a base do que din ten moito de verdade. E non só para aplicación no campo de investigación científica, ó que van adicadas, (se non, non no tería posto aquí, senón noutro blogue, FQRibadeo) senón no de ensino para a vida.

Somos humanos, e ninguén pode pretende facelo todo ben. Aínda que se facemos algo é sempre porque dende o noso punto de vista ten algún tipo de ‘bondade’, e logo tentaremos defendelo como a mellor opción, como o ‘ben’ en base ós criterios que sexa.

Se os cometes e non os corrixes, entón é evidente que non só estás facendo as cousas mal, senón que sabes que as estás a facer mal e non pos os medios para facelas ben, co que se incrementa a túa ‘culpa’.

Por outra banda, se non aceptas o cometer erros, cando os estás a cometer, entón estás a facer cousas sen aceptar un contraste do tipo de ‘ben ou mal’, logo non sabes -non es consciente- en realidade do que estás a facer.

É dicir, acepta que es un ser humano e da cabida na túa vida á existencia, recoñecemento e corrección de erros. É o humano, e a base non só do teu avance persoal -en coñecemento, en medrar como persoa, na vida-, senón do tecer social, da construción da vida en común de toda a humanidade e tamén do teu pequeno entorno.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s