Sobre as guías didácticas (ou docentes, ou de estudo…)

Hai tempo que está moi claro que para o estudante representa unha ventaxa o ser guiado. Por iso, a razón de ser do profesorado. E, máis aínda dende que o ensino non é individual, que esa guía debe ser subministrada nun soporte que a poda facer extensible ó grupo ó que vai dirixida e para todo momento ó longo da extensión da aprendizaxe. Por suposto, a guía debe comezar antes do estudo propiamente dito (como o fai a aprendizaxe) e non rematar ata a certificación do realizado (oficial, oficiosa ou indicativa). É dicir, debe estar integrada no estudo, pero a … Continue reading Sobre as guías didácticas (ou docentes, ou de estudo…)

Analizando as novas tecnoloxías: leva a algo que non sexa ‘tecnoloxía’?

A resposta está clara dende o comezo: si. O medio e o xeito de usalo inflúe na percepción da mensaxe e no seu efecto. Hai montóns de exemplos, a diario, que nos afecta. Non é necesario que a tecnoloxía sexa sofisticada, pois o ‘medio’ usado non ten por que ser de elevada tecnoloxía. Por exemplo, collamos o cine e un aspecto moi limitado, a interferencia do cine no papel de persoa sexuada. Aínda máis, collamos só a perspectiva de xénero. E veremos… veremos, se miramos https://www.youtube.com/watch?v=bLF6sAAMb4s (poden poñérselle subtítulos) que a tecnoloxía non é neutra, pode ser usada a favor … Continue reading Analizando as novas tecnoloxías: leva a algo que non sexa ‘tecnoloxía’?

A educación borrosa

O termo ‘fuzzy’, borroso, estase a impoñer nalgúns campos como o da lóxica, indicando que temos que tratar cun conxunto de datos demasiado grande para tomar decisións. E que o que cómpre, a falta de tempo e medios, a máis da imposibilidade de exactitude na toma de datos ou de imposibilidade da mera recolección de todos os que deberamos considerar, é tomar decisións cun conxunto de datos reducido, tentando delimitar ese ‘á vaiche boa’ para facelo dun xeito o máis preciso posible. Hoxe atopeime unha lectura que me levou a repensar no tema, “¿Quién es el verdadero culpable en un … Continue reading A educación borrosa