Só un apunte sobre un blog comunitario

Recollo unha entrada de https://www.edu.xunta.gal/centros/eoiribadeo/aulavirtual/blog/index.php?entryid=4 para dar referencia, un alento de máis aló, dun blog xa inexistente (máis ben, falto de mantemento), accesible polo momento en https://btwogether8.blogspot.com/, mantido por un equipo que nos chamábamos ‘Magnificient8’, por ser 8 os constituíntes…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s